Utlåtande från företagshälsovården | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utlåtande från företagshälsovården

När FPA har betalat kunden sjukdagpenning för 90 dagar utreder arbetsgivaren och företagshälsovården tillsamman med kunden möjligheterna att fortsätta i arbetet. Kunden behöver ett utlåtande från företagshälsovården där läkaren till exempel bedömer huruvida kunden kan fortsätta med sina tidigare arbetsuppgifter, när hen kan återgå till arbetet och vilka stödåtgärder som krävs för att återgången till arbetet ska lyckas.  

Dessutom måste företagshälsovården vid behov utreda kundens möjligheter att fortsätta arbeta innan hen har fått sjukdagpenning för 150 eller 230 dagar. Även i dessa situationer behöver kunden ett utlåtande. 

Utlåtandena kan skrivas av företagsläkaren eller någon annan läkare som känner till kundens arbetsförhållanden.

Dagpenningsdagarna kan bestå av

  • en sammanhängande period med arbetsoförmåga som beror på en eller flera sjukdomar
  • ett flertal kortare perioder under högst 2 år.

Under Utbildningar för yrkespersoner finns inspelningar av FPA:s webbseminarier och utbildningsvideor som hänför sig till stöden i anslutning till sjukdom och stödjande av arbetsförmågan. Bekanta dig med inspelningarna.

Endast arbetstagare behöver ett utlåtande av företagshälsovården

Företagare, studerande, arbetslösa och personer som sköter eget hushåll behöver inte lämna in något utlåtande av företagshälsovården till FPA. Läs mer om sjukdagpenning i ovan nämnda livssituationer (Privatpersoner).

FPA kan avbryta utbetalningen av sjukdagpenning om kunden inte har ett utlåtande av företagshälsovården efter 90 dagar.

Utlåtandet av företagshälsovården måste lämnas in till FPA även om arbetstagaren inte skulle ha fått vård inom företagshälsovården. Syftet med utlåtandet är att säkerställa att arbetsgivaren och företagshälsovården

  • är medvetna om arbetstagarens situation
  • tillsammans med arbetstagaren kan utreda hens möjligheter att fortsätta i arbetet.

Om företagshälsovården efter 90 sjukdagpenningsdagar har skrivit ett nytt utlåtande om arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta, ska arbetstagaren lämna in också det här utlåtandet till FPA.

Så här skriver du ett utlåtande från företagshälsovården

Bedöm arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet. Om arbetstagaren har flera arbetsgivare, räcker det med ett enda utlåtande. Använd läkarutlåtande B som underlag om du samtidigt bedömer åtgärder som stöder en återgång i arbete och utreder rehabiliteringsbehovet.

  • Välj i punkten Utlåtandets ändamål alternativet Företagshälsovårdens utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet. 
  • Skriv din egentliga bedömning i punkterna Bedömning av återstående arbetsförmåga och Utredning av möjligheterna att fortsätta arbeta.

Använd läkarintyg A som underlag om det är ett klart fall.

Läs mer

Senast ändrad 16.10.2023

Vad tycker du om sidan?