Läkarutlåtande B för rehabiliteringspenning för unga

Om kunden ansöker om rehabiliteringspenning för unga behövs det ett läkarutlåtande B som bilaga till ansökan.

B-utlåtandet fungerar som grund för en individuell studie- och rehabiliteringsplan som upprättas av hemkommunen. Rehabiliteringspenning för unga betalas ut utifrån den här planen. Den individuella studie- och rehabiliteringsplanen ska stödja kundens yrkesinriktade rehabilitering och främja sysselsättningsmöjligheterna.

FPA betalar i regel ut rehabiliteringspenning för unga under utbildningstid. Utbildningen och det framtida yrket ska vara lämpliga med hänsyn till kundens hälsotillstånd. Rehabiliteringspenning för unga kan också beviljas för allmänbildande utbildning eller annan verksamhet, om den utgör

en del av kundens yrkesplan. Annan verksamhet kan exempelvis vara verkstad eller arbetsprövning.

Läs mer om rehabiliteringspenning för unga (Privatpersoner).

Använd i första hand det elektroniska B-utlåtandet

Använd det elektroniska B-utlåtandet om det finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

 • var och hur distansmottagningen genomfördes
 • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Så här skriver du läkarutlåtandet

 1. Ta i utlåtandet tydligt ställning till följande:
  • Har studie- eller arbetsförmågan försämrats väsentligt?
  • Är utbildningen och yrket som planeras lämpliga med hänsyn till hälsotillståndet?
  • Har den unga möjligheter att få förvärvsarbete på heltid eller deltid?
 2. Beskriv i utlåtandet de stödåtgärder som den unga behöver och som anknyter till hans eller hennes
  • fysiska funktionsförmåga
  • psykiska funktionsförmåga
  • sociala funktionsförmåga
  • yrkesinriktade rehabilitering.

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten kan se utlåtandet i tjänsterna Mina Kanta-sidor eller MittFPA. Läs anvisningarna om det elektroniska B-utlåtandet.

Om du inte kan skicka utlåtandet elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.