Postadresser

Skicka privatpersoners ansökningar och medföljande bilagor per post till adressen
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

I andra ärenden ska du välja postadress enligt det som saken gäller:

Fax

Fax: 020 634 1599