Indikation

Ett recept innehåller inte alltid en indikation eller den antecknade indikationen kan vara en beskrivning av symtom. För att ge grundersättning behöver du i allmänhet inte beakta den indikation som antecknats i receptet eller utreda en indikation som fattas. Under Produktspecifika anvisningar om direktersättning och Specialersättning i sjukförsäkringsanvisningarna beskrivs de situationer där du alltid ska kontrollera indikationen i receptet när du ger ersättning.

Exempel

Ett prostataläkemedel har förskrivits till en kvinna för behandling av klimakteriebesvär. I receptet har antecknats ”för behandling av sjukdom”. Du kan ge grundersättning för läkemedlet om Fimeas expedieringsbestämmelser uppfylls.