Preparat med försäljningstillstånd

Ersättningsstatus

Innehavaren av försäljningstillstånd (det vill säga i regel läkemedelsföretaget) beslutar om det hos läkemedelsprisnämnden ska ansöka om ersättningsstatus och ett skäligt partipris för ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd. Om preparatet inte är ersättningsgillt kan du fråga om orsaken hos innehavaren av försäljningstillståndet eller hos läkemedelsprisnämnden.

Läkemedelsprisnämndens beslut om ersättningsstatus är alltid tidsbegränsat om preparatet inte ingår i referensprissystemet. Ersättningsstatus som gäller en viss tid upphör utan att det meddelas särskilt om det om innehavaren av försäljningstillstånd inte har ansökt om fortsatt ersättningsstatus.

Om innehavaren av försäljningstillstånd meddelar läkemedelsprisnämnden att den övergår till fri prissättning på preparatet, är preparatet inte längre ersättningsgillt.

Om ett preparat inte är ersättningsgillt kan det bero på följande:

  • Innehavaren av försäljningstillståndet har inte ansökt om ersättningsstatus och ett skäligt partipris för preparatet.
  • Läkemedelsprisnämnden har inte godkänt den ersättningsstatus och det partipris som innehavaren av försäljningstillståndet har föreslagit för preparatet.
  • Innehavaren av försäljningstillstånd har överlåtit preparatet för fri prissättning.
  • Ersättningsstatusen för viss tid har upphört.