Anmälan on förändringar

Det är viktigt att FPA i god tid får veta om förändringar som inverkar på stödets belopp och på beviljandet. På så sätt undviker man felaktig utbetalning och återkrav.

Anmälan om förändringar ska göras per familj då stödet för privat vård av barn är en familjespecifik förmån.

FPA ska underrättas om förändringar som inverkar på privatvårdsstödet och som gäller

  • det godkännande som kommunen ger producenten av småbarnspedagogik
  • verksamheten för producenten av småbarnspedagogik (till exempel ny ägare eller ett nytt verksamhetsställe)
  • barnets vårdtid eller vårdrelationens längd
  • vårdavgiftens belopp.

Producenten av småbarnspedagogik kan meddela förändringar

E-tjänsten

Producenten av småbarnspedagogik ska underrätta FPA om förändringar som inverkar på privatvårdsstödet. Förändringarna kan meddelas på nätet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten

Meddelande om vårduppgifter för sommaren

Familjer med privatvårdsstöd ska informera FPA om ändrade vårdarrangemang för barnet under sommaren. Vanliga förändringar i vårdarrangemangen under sommaren och i början av hösten är

  • ändringar i vårdtiden
  • ändringar i vårdavgiftens belopp
  • byte av vårdplats eller vårdare
  • att barnet börjar i kommunal småbarnspedagogik
  • att barnet är i förskoleåldern.

Anmälan om vårdavgiftens totala belopp

Om dagvårdsavgifterna ändras för sommaren ska familjen meddela det totala beloppet av dagvårdsavgiften och inte bara beloppet av den självriskandel som familjen ska betala.

FPA återkräver familjen på felbetalt stöd

Om privatvårdsstöd har betalats ut felaktigt återkräver FPA familjen på stödet. Stödet återkrävs inte hos producenten av småbarnspedagogik eftersom man samtidigt skulle vara tvungen att rätta förskottsinnehållning som redan verkställts, vilket FPA inte kan göra.

Om producenten av småbarnspedagogik emellertid redan har betalat tillbaka det felbetalda stödet till familjen eller direkt till FPA ska producenten begära ett kvitto på återbetalningen av familjen och lämna in det till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen beaktar återbetalningen i den slutgiltiga beskattningen.