Anvisningar för serviceproducenten

På de här sidorna finns praktiska anvisningar för producenter av rehabiliteringstjänster. Anvisningarna kompletterar servicebeskrivningarna.

Läs servicebeskrivningen och den allmänna delen

Ingående och bindande anvisningar finns i servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten i fråga och i servicebeskrivningarnas allmänna del. Observera att den allmänna delen är årsspecifik.

Servicebeskrivningar

Före rehabiliteringen

Måltider

Under rehabiliteringen

Efter rehabiliteringen