Meddela förändringar

Om det sker förändringar i fråga om personalen eller i serviceproducentens verksamhet ska du informera FPA om förändringarna i enlighet med de anvisningar som ges nedan.

För förändringar som gäller terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering finns det en separat anvisning.

Personalförändringar och strukturella förändringar i företaget