Terapi

För klienter som omfattas av krävande medicinsk rehabilitering ordnar FPA olika typer av individuellt planerad terapi. Klienten har rätt till terapi om hans eller hennes sjukdom eller funktionsnedsättning begränsar funktionsförmågan och försvårar vardagen på ett betydande sätt. Terapin kan bestå av individuell terapi eller gruppterapi.

Läs de anvisningar som kompletterar servicebeskrivningen

Terapi

Rehabiliterande psykoterapi

Neuropsykologisk terapi