Sjukdagpenning - Belopp och utbetalning

Beloppet av sjukdagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar. 

Du kan uppskatta beloppet av en sjukdagpenning med räknaren. 

Exempel

Om Majas arbetsförmåga börjar 25.5.2022 beräknas årsinkomsten utifrån de 12 kalendermånader som föregår april, dvs. 1.4.2021–31.3.2022.

Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av dagpenningen börjar finns 1 månad vars inkomster inte beaktas. 

Som årsinkomst räknas

  • löneinkomst
  • försäkringslön
  • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
  • vissa förmåner
  • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan bestå av en eller flera av de ovan nämnda inkomstslagen. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Om du inte har inkomster under granskningsperioden eller om dina inkomster är mycket låga uppgår ditt dagpenningsbelopp åtminstone till minimibeloppet.

Räkna själv

Beloppet av sjukdagpenningen kan uppskattas med beräkningsprogrammet. Du kan också beräkna längden på sjukdagpenningsperioden, dvs. för hur många dagar du kan få sjukdagpenning.

Sjukdagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag–lördag med undantag av helger.

Utbetalningsdag

Sjukdagpenningen betalas periodvis i efterhand. Första posten betalas efter 6 vardagar och den följande efter 25 dagar. Du ser följande utbetalningsdag i FPA:s e-tjänst.

FPA meddelar uppgift om utbetald dagpenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Minimidagpenning

Du kan få sjukdagpenning fastän du inte har arbetsinkomster. Om dagpenningen skulle bli mindre än minimidagpenningen betalas minimibeloppet 29,67 euro/dag.

Andra lagstadgade förmåner och pensioner som betalats för samma tid kan minska sjukdagpenningens belopp. Dagpenningen kan därför också bli mindre än minimibeloppet eller inte betalas alls.