Stöd för boende

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Syftet med det allmänna bostadsbidraget är att hjälpa dig att klara av att betala dina boendeutgifter.

Allmänt bostadsbidrag