Beställ tolk på nätet

 

 

Beställ tolk med beställningsblanketten (välj språk uppe i högra hörnet). Med beställningsblanketten är det tryggt att beställa tolk. Det är enkelt att fylla i de uppgifter som behövs, vilket gör tolkförmedlingen smidig.

Begränsningar som gäller blanketten

Det går att göra en beställning i sänder. Om man vill göra flera beställningar måste man fylla i blanketten separat för varje beställning. Om någon uppgift på blanketten behöver kompletteras tar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kontakt.

Blanketten är avsedd för tolkningsuppdrag som varar högst en dag. Den som behöver tolkning för studier, en utlandsresa, ett läger eller något annat som tar flera dagar ska beställa tolk på något annat sätt.

Med blanketten kan du inte ändra eller avboka en beställning som du gjort tidigare.

Sköta ärenden för andra

En annan person kan använda blanketten för att göra en tolkbeställning för kundens räkning. Den som gör beställningen ska ha en fullmakt. Om du beställer tolk åt en annan person och ännu inte har lämnat in en fullmakt till FPA kan du skicka in fullmakten som bilaga till beställningsblanketten.

Beställningsbekräftelse

När man fyllt i blanketten och tryckt på Sänd, öppnas en ny sida i webbläsaren, där det står att beställningen har skickats. Man kan beställa en bekräftelse per e-post genom att kryssa för Jag vill ha en kopia av beställningen till min e-post. I så fall ska man komma ihåg att ange sin e-postadress.

Anvisning för störningssituationer

Om sidan med bekräftelsen inte visas har det skett ett fel vid skickandet. Det går att göra beställningen på nytt, men i så fall ska man stänga webbläsaren innan man gör ett nytt försök. Om sidan med bekräftelsen inte visas nu heller lönar det sig att göra beställningen på något annat sätt.

Beställningsblanketten använder Javascript. Vid problem är det skäl att kontrollera att webbläsaren tillåter Javascript. Om Javascript tillåts, men det ändå inte går att göra beställningen, ska man kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

När vi får en begäran om att utreda om en beställning kommit fram behöver vi följande uppgifter:

  • beställarens för- och efternamn
  • tidpunkten då beställningen gjordes
  • uppgift om förmedlingsområdet
  • blankettkoden, om möjligt

En kort beskrivning av vad som blev fel. Vad stod det i felmeddelandet? Vad hände efter att beställningen skickades? Hände det något konstigt medan beställningen gjordes?

Blankettkod

Blankettkoden hjälper oss att identifiera beställningen. Den finns på första sidan på blanketten. Blankettkoden syns inte om webbläsaren inte tillåter Javascript.

Blanketten är under utveckling

Man kan ge respons på användningen av blanketten per e-post på adressen vatu@kela.fi.

Beställningsblanketten är ännu inte tillgänglig för alla. Det är exempelvis besvärligt att använda den med skärmläsare. Därmed är den till en början främst avsedd för kunder med hörselskada.

Läs mer