TULES-kurser med inkvartering (sluten vård)

För personer i arbetslivet finns det 3 olika kurstyper:

  • kurs för personer med symtom i nacke och skuldror
  • kurs för personer med ryggsymtom
  • kurs för personer med symtom i de nedre extremiteterna.

För personer utanför arbetslivet finns det 2 olika kurstyper:

  • kurs för personer under 68 år (samma kurs oberoende av sjukdomsgrupp)
  • kurs för personer över 68 år (samma kurs oberoende av sjukdomsgrupp).

Det ordnas också kurser på svenska. Kurserna för samiskspråkiga hålls på finska och tolkas enligt behov till samiska.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”TULES-kurs”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för en TULES-kurs

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och genomförs i 3 perioder. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i fysiatri, företagshälsovård, allmänmedicin eller idrottsmedicin
  • två fysioterapeuter
  • en sjukskötare, hälsovårdare eller företagshälsovårdare.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer