FPA följer lagstiftningen om offentlig upphandling.

Upphandling

FPA är en betydande upphandlingsenhet som årligen genomför över 100 upphandlingar.

Läs mer