Barndagvård och eftermiddagsverksamhet för skolelever inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för utgifter för kommunal barndagvård och utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs 1–2.

Först ska du hos kommunen ansöka om nedsättning av avgiften eller om befrielse från avgiften. Innan du har beviljats nedsättning eller befrielse kan du få grundläggande utkomststöd för dagvårdsavgifterna samt för avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet i högst 2 månader.

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för kostnaderna för privat vård endast i undantagsfall och på särskilda grunder. Det kan till exempel vara fråga om en situation där FPA bedömer att behovet av utkomststöd är kortvarigt. Den som ansöker om utkomststöd för kostnaderna för privat vård uppmanas i regel att ansöka om en kommunal dagvårdsplats.