Flyttkostnader inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för nödvändiga utgifter i samband med flyttning, såsom till exempel utgifterna för transporten av flyttlasset. Om du sköter flytten själv kan en flyttpeng beaktas som utgift i utkomststödskalkylen. Flyttpengens storlek är 120 euro eller 180 euro beroende på hur långt man flyttar. I särskilda fall, till exempel av hälsoskäl, kan FPA ge en betalningsförbindelse så att man kan anlita flyttservice. Om du tänker flytta bör du kontakta FPA i god tid före flyttningen.

Flyttkostnader kan godkännas till exempel i följande situationer:

  • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
  • då man flyttar av hälsoskäl
  • då familjens storlek förändras
  • då man är bostadslös
  • då det finns risk för att man ska bli bostadslös (t.ex. ett tidsbegränsat hyresavtal upphör)
  • då man får en arbetsplats eller en studieplats på en annan ort
  • då man flyttar till en förmånligare bostad.

Flyttkostnader kan inte godkännas om orsaken till flyttningen är

  • bekvämlighetsskäl (t.ex. bastu, trädgård, byte av stadsdel) 
  • flyttning till en annan ort som inte är motiverad på grund av jobb eller studier.