Hyresgarantier inom det grundläggande utkomststödet

När du flyttar till en hyresbostad kräver hyresvärden i allmänhet att du betalar en hyresgaranti eller garantihyra som motsvarar några månaders hyra. Vid behov använder hyresvärden det beloppet för att till exempel reparera skador som uppkommit i lägenheten.

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för hyresgarantin. Hyresgarantin ges som en betalningsförbindelse till din hyresvärd.

Hyresgaranti kan beviljas till exempel i följande situationer:

 • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
 • av hälsoskäl
 • då familjens storlek förändras
 • då man är bostadslös
 • då det finns risk för att man ska bli bostadslös
 • då man får en arbetsplats eller en studieplats på en annan ort
 • då man flyttar från en kompisbostad till en egen bostad
 • då man flyttar till en förmånligare bostad på uppmaning av FPA eller kommunen.

Hyresgaranti beviljas inte om du 

 • flyttar av bekvämlighetsskäl (t.ex. bastu, egen trädgård, byte av stadsdel)
 • flyttar till en dyrare bostad
 • flyttar till en annan ort, om det inte finns goda skäl till att du flyttar, till exempel jobb eller studier
 • flyttar av någon annan motsvarande orsak.

Den bostad som du hyr ska vad kostnaderna beträffar motsvara den hyresnivå som är skälig på orten i fråga.

Om hyresvärden blir tvungen att använda den hyresgaranti som du har beviljats som grundläggande utkomststöd kommer FPA att noggrant överväga om du kan beviljas en ny hyresgaranti. FPA kontaktar dig innan hyresgarantin betalas till hyresvärden.

Ansöka om hyresgaranti

Du måste ha ett beslut om grundläggande utkomststöd som gäller för den månad då hyresgarantin förfaller till betalning eller då den ska lämnas in till hyresvärden. Om du inte har något beslut ska du först ansöka om grundläggande utkomststöd via FPA:s e-tjänst. Du kan ansöka om hyresgaranti samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd.

Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd ska du ansöka om hyresgaranti separat på blanketten Ansökan om hyresgaranti (TO2r). Observera att det inte är möjligt att ansöka om hyresgaranti separat i e-tjänsten.

När hyresgaranti har beviljats får du ett beslut samt en betalningsförbindelse för hyresgarantin. Om du vill att FPA skickar hyresgarantin direkt till hyresvärden ska du nämna det i din ansökan. 

Hyresgarantin avser en specifik bostad. Om ditt hyresavtal gäller tills vidare gäller också hyresgarantin tills vidare.

Om hyresavtalet är tidsbundet gäller också hyresgarantin tills avtalet upphör. Om ett nytt hyresavtal görs upp för samma bostad efter det tidsbundna hyresavtalet (förlängt avtal) måste hyresgaranti sökas på nytt. Ansök om fortsatt hyresgaranti via FPA:s e-tjänst eller lämna in en ny ansökan om hyresgaranti (blankett TO2r) till FPA. Lämna också in avtalet om förlängning av hyresförhållandet eller erbjudandet om förlängt avtal. Ansökan ska lämnas in till FPA utan dröjsmål, dock senast inom en månad från det att det föregående avtalet upphörde.