Läkemedel och betalningsförbindelser för apotek i samband med grundläggande utkomststöd

I samband med ett positivt beslut om grundläggande utkomststöd får du i regel en elektronisk betalningsförbindelse för läkemedel. Betalningsförbindelsen är alltid personlig. FPA beviljar en betalningsförbindelse i pappersform endast om du inte har en finsk personbeteckning.

Så här fungerar en betalningsförbindelse

 1. Apoteken får uppgift om betalningsförbindelsen elektroniskt. Betalningsförbindelsen syns på apoteket dagen efter den då beslutet meddelades.
 2. De uppgifter som finns i betalningsförbindelsen syns på apoteket när du tar ut receptbelagda läkemedel. Uppgifterna syns så länge som betalningsförbindelsen gäller.
 3. Du kan själv välja vilket apotek du anlitar. Visa upp ditt FPA-kort eller någon annan tillförlitlig utredning om din identitet så att apoteket kan söka fram betalningsförbindelsen.
 4. Om du inte tillåter att apoteket kontrollerar uppgifterna i betalningsförbindelsen måste du själv betala läkemedlen helt och hållet.

Med en betalningsförbindelse kan du endast få sådana läkemedel eller preparat som du har ordinerats på recept för behandling av sjukdom. På en och samma gång kan du ta ut så mycket läkemedel som motsvarar högst tre månaders behandling. Du får en ny läkemedelssats först när föregående sats är nästan helt slut och har använts enligt läkemedelsförskrivarens anvisningar. Apoteket byter ut läkemedlet mot ett billigare utbytbart läkemedel om läkaren inte har förbjudit utbyte.

Med betalningsförbindelse kan apoteket också expediera

 • preventivmedel som kräver recept
 • ersättningsgilla bassalvor om receptet har en anteckning om behandling av långvarig hudsjukdom
 • egenvårdsläkemedel och -preparat med försäljningstillstånd som har ordinerats på recept för behandling av sjukdom och som har ett nordiskt varunummer (Vnr).

Betalningsförbindelsen gäller i regel fram till samma datum som beslutet om grundläggande utkomststöd. Den beviljas inte retroaktivt.

Du kan också låta bli att använda betalningsförbindelsen och betala läkemedlen själv. I så fall kan de beaktas som utgifter i samband med utkomststödet på samma grunder som när man beviljar en betalningsförbindelse för läkemedel. Då får du emellertid inte heller någon direktersättning på apoteket, utan du måste senare ansöka om ersättning hos FPA.

Begränsningar i betalningsförbindelsen

FPA kan begränsa innehållet i betalningsförbindelsen så att den gäller

 • en kortare tid än beslutet om grundläggande utkomststöd
 • ett engångsköp
 • ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp
 • sådana preparat som betalningsförbindelsen annars inte täcker.

Om du behöver ett preparat som inte omfattas av betalningsförbindelsen, ska du som bilaga till ansökan lämna in en patientanvisning eller ett utlåtande av en läkare, specialistläkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om att du behöver läkemedlet eller preparatet i fråga.

Brådskande fall

Om du är i akut behov av utkomststöd och en betalningsförbindelse för läkemedel ska du kontakta FPA-serviceställen eller ringa servicenumret 020 692 227. Ansökningar som bedöms vara brådskande handläggs senast den andra vardagen efter det att ansökan kom in. Utanför FPA:s öppettider ska du kontakta socialjouren i din hemkommun.