Utgifter för umgänge med barn inom det grundläggande utkomststödet

I fråga om ett barn som är under 18 år kan rätten att träffa föräldrarna tryggas genom att man beviljar grundläggande utkomststöd för detta ändamål. En förälder som har grundläggande utkomststöd och bor i ett annat hushåll kan beviljas matpenning för barnet för de dagar då han eller hon träffar sitt barn. FPA kan dessutom bevilja stöd för resekostnader.

För att FPA ska kunna bevilja stödet behövs alltid ett avtal om umgängesrätt som har fastställts inom kommunens socialvård eller genom ett domstolsbeslut.

Om barnet bor halva tiden hos den ena föräldern och halva tiden hos den andra, fördelas barnets grunddel till hälften mellan föräldrarna och inget separat stöd beviljas för utgifter för umgänge med barnet. Barnets grunddel kan delas utan något fastställt avtal om umgängesrätt eller domstolsbeslut.

Du kan ansöka om stöd för umgängeskostnaderna på förhand eller efter att du träffat barnet. Som bilaga till ansökan behövs det avtal eller domstolsbeslut som gäller umgängesrätten.

Barnets matpenning till umgängesföräldern

En umgängesförälder som har grundläggande utkomststöd får matpenning för barnet för de dagar då han eller hon träffar sitt barn.

Umgängesföräldern får i regel matpenning för de dagar då han eller hon träffar barnet i enlighet med avtalet om umgängesrätt.

De dagar då umgängesföräldern träffar sitt barn beaktas separat för varje enskilt barn för varje påbörjat dygn. Grunddelen för ett dygn räknas ut på följande sätt: Barnets grunddel enligt ålder divideras med 30. Matpenningen utgör 49 % av grunddelen.

Exempel

Maria får grundläggande utkomststöd från FPA. Hon har sin 6-åriga son hos sig två veckoslut i månaden, från fredag till måndag morgon. Maria ansöker om stöd för umgängeskostnaderna för de dagar då hon träffar sitt barn.

Grunddelen för ett barn under 10 år är 313,29 euro/mån (år 2019). För barnet betalas matpenning till Maria för åtta dagar, dvs. sammanlagt 313,29 / 30 x 8 x 49 % =  40,94 euro.

Resekostnader

Resekostnader som hänför sig till umgänget med barnet kan beaktas som utgifter för den förälder som bor i ett annat hushåll om umgänget grundar sig på ett avtal som ett kommunalt organ har fastställt eller på ett domstolsbeslut. De resekostnader som orsakas av umgänget med barnet beaktas enligt det förmånligaste färdsättet. Ersättning betalas i regel inte för resekostnader utomlands. Det är också möjligt att beakta en följeslagares resekostnader om barnet är under 12 år eller om barnet inte kan resa utan följeslagare.

Verifikat ska alltid företes för resekostnaderna (t.ex. tågbiljett). Du kan på förhand ansöka om en betalningsförbindelse för resor som hänför sig till umgänget med barnet. Ange i punkten Övriga upplysningar i din ansökan att du behöver en betalningsförbindelse.

Läs mer