Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa kokeillaan ja kehitetään kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2022 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on  

 • kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen 18–67-vuotiaille
 • kehittää hoidon ja Kelan kuntoutuksen yhteistyötä asiakkaiden ohjaamisessa kuntoutuspalveluun
 • saada tietoa ja kokemusta kohderyhmästä, heidän kuntoutustarpeistaan ja ohjautumisestaan kuntoutukseen
 • tehdä ehdotus, kenen vastuulle palveluiden järjestäminen kuuluu hankkeen päättymisen jälkeen.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmä on toiminnallista häiriötä sairastavat 18–67-vuotiaat, Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat ja terveydenhuollon toimijat.

Toteutus

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta kokeillaan OYSin ja HUSin alueilla 16.3.2020–31.12.2021.

 • Asiakkaan työ- ja opiskelukykyä tukevat työparina työskentelevät psykoterapeutti tai psykologi ja fysioterapeutti tai toimintaterapeutti.
 • Asiakas saa avomuotoisesti yksilökuntoutusta tai ryhmämuotoista kuntoutusta.
 • Kuntoutus sisältää 12 tapaamista 10 viikon aikana ja yhden seurantatapaamisen 3 kuukauden päästä.

Kuntoutuksen tavoitteet

Toiminnalliset häiriöt ovat työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua haittaavia oireita, joiden syyksi ei löydy tutkimuksissa elimellistä eikä psykiatrista perussairautta. Oireet voivat olla monimuotoisia. Kuntoutusta toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas

 • saa koulutuksellisen terapian avulla tietoa toiminnallisista häiriöistä, oireista ja niiden kanssa selviytymisestä
 • saa tietoa toiminnallisten häiriöiden moniulotteisuudesta ja siitä, miten hän voi itse vaikuttaa työ- ja opiskelukykyynsä sekä hyvinvointiinsa
 • saa yksilöllistä ja konkreettista ohjausta voimavarojensa löytämiseksi sekä yksilöllisten tavoitteidensa saavuttamiseksi
 • löytää keinoja, jotka edistävät arjen sujumista
 • löytää keinoja vahvistaa toimijuuttaan sekä parantaa työ- ja oppimiskykyään.

Kenelle

Kuntoutuspalveluun voivat ohjautua toiminnallista häiriötä sairastavat 18–67-vuotiaat asiakkaat

 • OYSin yleissairaalapsykiatrian yksiköstä
 • HUSin toiminnallisten häiriöiden poliklinikalta
 • Helsingin kaupungin Työterveys Helsingistä.

Hakeminen

Haku on päättynyt.

Palveluntuottajat

HUSin alueella

Coronaria Oy, Helsinki & Espoo
Riina Airo-Niemi
etunimi.sukunimi@coronaria.fi, puh. 040 193 9406
Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut, puh 010 525 8801 (ma–pe 8–18)
Verkkosivut: Coronaria (coronaria.fi)

Toi.Minna Oy, Helsinki
Heidi Lindström
etunimi.sukunimi@toiminna.com, puh. 050 326 6790
Verkkosivut: Toi.Minna (toiminna.com)

OYSin alueella

Coronaria Oy, Oulu
Annamari Tihinen
etunimi.sukunimi@coronaria.fi, puh. 040 710 7892
Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut, puh 010 525 8801 (ma–pe 8–18)
Verkkosivut: Coronaria (coronaria.fi)

KK-Verve Oy, Oulu
Anu Peltola
etunimi.sukunimi@verve.fi, puh. 040 762 2850
Verkkosivut: Verve (verve.fi)

Arviointitutkimus

Toiminnallisten häiriöiden kehittämishankkeen arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö. Kela hyödyntää tutkimuksesta saatua tietoa, kun se kehittää kuntoutuspalvelua ja päättää sen laajemmasta käyttöönotosta.

Tutkimusaineisto koostuu asiakkailta, palveluntuottajilta ja terveydenhuollolta kerätystä kokemustiedosta. Tutkimuksessa arvioidaan kuntoutuspalvelun koettuja hyötyjä asiakkaille, kuntoutuspalvelun toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi sekä Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä palvelun toteuttamisessa.

FT, dosentti Erja Poutiainen, puh. 044 781 3156
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Soile Huumonen, puh. 040 482 1645
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää