FPA:s förmåner misstänks ha varit föremål för en omfattande serie bedrägerier | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

FPA:s förmåner misstänks ha varit föremål för en omfattande serie bedrägerier

Publicerad 21.2.2024

Centralkriminalpolisen utreder en grov serie bedrägerier som gäller missbruk av FPA:s förmåner. Beloppet av brottsskadan uppskattas till över 100 000 euro. Så här omfattande fall av missbruk av FPA-förmåner är ovanliga.

FPA:s förmåner misstänks ha varit föremål för en grov serie bedrägerier under 2022–2023. Enligt polisens förundersökning har den huvudmisstänkta haft tiotals hyresbostäder i huvudstadsregionen i sin besittning, vilka hen hyrt ut i andra hand. Personer som varit skrivna i bostäderna har fått bostadsbidrag och utkomststöd för boendeutgifter från FPA. Dessa personer har överlåtit bostäderna till den huvudmisstänkta mot ersättning, och den huvudmisstänkta har hyrt ut dem vidare mot kontant betalning.

Enligt förundersökningen har det funnits minst 25 bostäder som hyrts ut i andra hand. Beloppet av brottsskadan uppskattas till över 100 000 euro. FPA fick veta om fallet av centralkriminalpolisen.

Så här omfattande fall av missbruk av FPA-förmåner är ovanliga. FPA har framfört sina straff- och skadeståndsrättsliga krav till polisen för en eventuell kommande rättegång.

Det här fallet, liksom allt missbruk av den sociala tryggheten, är förkastligt både ur FPA:s och ur samhällets synvinkel. FPA har ett brett samarbete och utbyter information med olika myndigheter i så stor utsträckning som lagstiftningen i nuläget möjliggör för att förhindra grå ekonomi och bidragsfusk.

Mer information:

Årsrapport om bidragsfusk 2023 (kela.fi)

 

Senast ändrad 21.2.2024