Annan rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringspenning under annan rehabilitering

Rehabiliteringspenning betalas också för annan rehabilitering än den FPA ordnar.

Tidig rehabilitering som ordnas av företagshälsovården

Du kan få rehabiliteringspenning om företagshälsovården har konstaterat att du behöver tidig rehabilitering och har meddelat dig ett rehabiliteringsbeslut. För att rehabiliteringspenning ska beviljas förutsätts det att din arbetsgivare deltar i kostnaderna för rehabiliteringen.

Rehabiliteringen kan bestå av exempelvis

  • en konditionshöjande rehabiliteringskurs
  • arbetsprövning på den egna arbetsplatsen
  • medicinsk rehabilitering t.ex. vid en rehabiliteringsinrättning eller
  • en period med missbrukarrehabilitering.

Rehabilitering som ordnas av ett välfärdsområde

FPA kan betala rehabiliteringspenning för rehabilitering som ett välfärdsområde ordnar. Du kan få ett rehabiliteringsbeslut eller en betalningsförbindelse för rehabilitering till exempel av ett sjukhus, en hälsovårdscentral eller socialförvaltningen.

Rehabiliteringen kan bestå av till exempel

  • en medicinsk rehabiliteringsperiod (t.ex. vid en rehabiliteringsinrättning eller på en sjukhuspoliklinik)
  • en rehabiliteringsundersökning eller arbetsprövning
  • en anpassningskurs
  • familjerehabilitering för personer med utvecklingsstörning
  • familjerehabilitering som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård eller som missbrukarrehabilitering
  • individuell missbrukarrehabilitering.

Vad tycker du om sidan?