Ersättning för uppehälle | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ersättning för uppehälle

Du kan få ersättning för uppehälle för att täcka de extra kostnader som rehabiliteringen medför. Ett villkor är att du får endast minimibeloppet av rehabiliteringspenningen.

Ersättning betalas främst ut för kortvarig rehabilitering inom öppenvården eller om du deltar i undersökningar för att utreda behovet av och möjligheterna till rehabilitering.

Ersättningen är 9,00 euro per dag och betalas ut för rehabiliteringstiden. Ersättningen är skattefri.

Ersättning för uppehälle söks på samma sätt som rehabiliteringspenning. Ersättningen beviljas utifrån din situation.

Läs mer

Senast ändrad 8.2.2023

Vad tycker du om sidan?