Rehabiliteringspenning för unga | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringsunderstöd

Rehabiliteringsunderstödet främjar dina möjligheter att få arbete efter FPA-rehabiliteringen. Rehabiliteringsunderstöd beviljas alltid enligt individuell prövning. Du kan få rehabiliteringsunderstöd om du efter rehabiliteringen får ett arbete eller en praktikplats där lönen är avsevärt lägre än i ditt tidigare arbete.

Du kan inte få rehabiliteringsunderstöd om du har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Belopp och utbetalning

Rehabiliteringsunderstöd betalas ut efter rehabiliteringen för den tid du arbetar.

Rehabiliteringsunderstödets belopp prövas från fall till fall. Beloppet är dock högst lika stort som rehabiliteringspenningen. Rehabiliteringsunderstödet är skattepliktig inkomst.

FPA meddelar uppgift om utbetalt rehabiliteringsunderstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Så här ansöker du om rehabiliteringsunderstöd

Fyll i och skriv ut blanketten för ansökan om rehabiliteringsunderstöd (KU113r, pdf) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ansökningstid

Ansök om rehabiliteringsunderstöd inom 4 månader från den dag då du senast fått rehabiliteringspenning.

Läs mer

Senast ändrad 14.12.2023