Betala tillbaka studiestöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Frivillig återbetalning av studiestöd för att höja årsinkomstgränsen

Den som får studiestöd måste själv se till att årsinkomsten inte överstiger årsinkomstgränsen. Gör så här om du misstänker att de inkomster som du haft år 2023 överstiger din årsinkomstgräns.

  1. Kontrollera dina inkomster och din årsinkomstgräns för kalenderåret 2023. Du kan göra det i MittFPA. Välj: Egna förmåner - Studiestöd - Stödmånader - Inkomstkontroll - Årsinkomst. Kom ihåg att läsa anvisningarna.
  2. Om din årsinkomst överstiger din årsinkomstgräns och du har varit studerande under hela året 2023 lönar det sig för dig att betala tillbaka studiestöd. När du vet beloppet på din årsinkomst kan du med beräkningsprogrammet för stödmånader beräkna för hur många månader du har rätt till studiestöd.
  3. Om din årsinkomst överstiger din årsinkomstgräns och du har under år 2023 påbörjat dina studier, blivit utexaminerad eller förbrukat den maximala studiestödstiden kan du via beräkningsprogrammet för inkomstkontrollen kontrollera om du har fått för mycket i studiestöd. För beräkningsprogrammet behöver du uppgift om hur mycket inkomster du hade under de månader som inte ingick i studietiden. Du kan kontrollera dina förvärvsinkomster i inkomstregistret.
  4. När du vet för hur många månader det är skäl för dig att betala tillbaka studiestöd ska du göra en frivillig återbetalning av studiestöd i MittFPA. Välj: Meddela förändringar - Studier - Studiestöd - Meddelande om ändring gällande studiestödet: Jag återbetalar eller annullerar studiestöd - Frivillig återbetalning av studiestöd.
  5. Gör den frivilliga återbetalningen av studiestöd senast tisdag 30.4.2024.

Närmare anvisningar finns på webben: Den studerandes egna inkomster och Annullera och betala tillbaka studiestöd.

Senast ändrad 13.2.2024

Vad tycker du om sidan?