Inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomster

Dina egna inkomster inverkar alltid på hur många månader i året du kan ha studiestöd. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över årsinkomstgränsen.

Dina föräldrars inkomster kan inverka på det belopp du får i studiestöd.

Ditt studiestödsbelopp inverkas inte av förmögenhet eller av inkomster hos din make/maka/sambo/registrerade partner.

Din eller dina föräldrars förmögenhet inverkar inte på ditt studiestödsbelopp. Avkastning på förmögenhet, t.ex. aktieutdelning, hyresinkomster och överlåtelsevinster, är däremot skattepliktig kapitalinkomst som FPA räknar som inkomst.

Vad tycker du om sidan?