Inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomster

Dina egna inkomster inverkar alltid på hur många månader i året du kan ha studiestöd. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över årsinkomstgränsen.

Dina föräldrars inkomster kan inverka på det belopp du får i studiestöd.

Ditt studiestödsbelopp inverkas inte av förmögenhet eller av inkomster hos din make/maka/sambo/registrerade partner.

Din eller dina föräldrars förmögenhet inverkar inte på ditt studiestödsbelopp. Avkastning på förmögenhet, t.ex. aktieutdelning, hyresinkomster och överlåtelsevinster, är däremot skattepliktig kapitalinkomst som FPA räknar som inkomst.