Tulojen vaikutus eläkkeensaajan asumistukeen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tulojen ja omaisuuden vaikutus eläkkeensaajan asumistukeen

Kun sinun ja puolisosi tulot on laskettu yhteen, niitä verrataan lisäomavastuurajaan. Jos tulot ylittävät sen, otetaan yli menevästä osasta huomioon lisäomavastuu 41,3 %. Se lisätään perusomavastuuseen, joka on kaikille sama.

Mitkä tulot vaikuttavat eläkkeensaajan asumistukeen?

Jos asut yksin, asumistukeen vaikuttavat lähes kaikki omat tulosi, omaisuutesi ja asumismenosi.

Jos sinulla on puoliso, asumistukeen vaikuttavat myös puolisosi tulot ja omaisuus sekä yhteiset asumismenonne. Puolisolla tarkoitetaan avo- ja aviopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.

Eläkkeensaajan asumistuen määrään vaikuttavat muun muassa

  • eläke- ja työtulot
  • työttömyyspäivärahat
  • tulot omaisuudesta (esim. talletusten korot ja vuokratulot).

Tuloista vähennetään muut paitsi kulutusluottojen ja oman asunnon tai kuolinpesän velkojen korot. Asuntovelan korot lisätään asumismenoihin.

Mitkä tulot eivät vaikuta eläkkeensaajan asumistukeen?

Eläkkeensaajan asumistuen määrään eivät vaikuta etuoikeutetut tulot (esimerkiksi hoito- ja vammaistuet, osuus kuolinpesän tuotosta).

Jos sinulla on talletuksia enintään 2 000 euroa, ne ja niiden korot eivät vaikuta asumistukeen. Puolison talletuksille on oma 2 000 euron raja. Tämän ylittävältä osalta Kela laskee korko- ja osinkotulot mukaan tuloihin ja lisää talletukset asumistukeen vaikuttavan omaisuuden määrään. Korko- ja osinkotulot eivät kuitenkaan vaikuta eläkkeensaajan asumistukeen, jos ne jäävät alle 60 euron vuodessa.

Omaisuuden vaikutus eläkkeensaajan asumistukeen

Omaisuus vaikuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Siitä vähennetään kuitenkin velkojen määrä. Tuloihin lisätään 8 % siitä omaisuuden osasta, joka ylittää omaisuusrajan.

Omaisuusrajat ovat

  • yksin asuvalle henkilölle 18 306 euroa
  • avio- tai avopuolisoille yhteensä 29 290 euroa.

Eläkkeensaajan asumistuen määrään ei kuitenkaan vaikuta esimerkiksi

  • omakotitalo, jossa asut
  • osuus jakamattomassa kuolinpesässä
  • asunto-osake.

Lue lisää

Sivu päivitetty 31.7.2023

Mitä mieltä olet sivusta?