Snabbguide till familjepensioner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide till familjepensioner

Familjemedlemmar till en avliden person kan få familjepension från FPA, antingen i form av efterlevandepension eller barnpension. Man kan även få familjepension från förmånslåtarens arbetspensionsanstalt.

Efterlevandepension

Efterlevandepension från FPA

FPA beviljar efterlevande makar under 65 år begynnelsepension och fortsättningspension.

Sök efterlevandepension

Ansök om efterlevandepension hos FPA från början av månaden efter den då din make avled. Efterlevandepension kan beviljas retroaktivt för högst 6 månader.

Efterlevandepensionen upphör vid 65 år

Efterlevandepension betalas från FPA till personer under 65 år. Utbetalningen av pensionen upphör automatiskt när du fyller 65 år.

Barnpension

Barnpension till 21 års ålder

FPA kan betala barnpension till barn under 18 år. Om barnet studerar när han eller hon fyller 18 år kan han eller hon få barnpension från FPA till 21 års ålder.

Sök barnpension för barn som du försörjer

Ansök om barnpension för barn under 18 år vars vårdnadshavare du är. Ansök om barnpension från ingången av månaden efter den avlidne vårdnadshavarens död.

Studerande i åldern 18–21 år söker själv barnpension. Pensionen kan beviljas retroaktivt för högst 6 månader.

Barnpensionen upphör vid 18 eller 21 år

FPA slutar betala ut barnpensionen när barnet fyller 18 eller 21 år.

Annat att komma ihåg

Kontrollera om du får familjepension från annat håll

Kontrollera om du kan få familjepension också från den avlidne familjemedlemmens arbetspensionsanstalt eller till exempel från olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

Annat att komma ihåg

Vi har sammanställt en minneslista över saker som man behöver ordna om en familjemedlem avlider.

Senast ändrad 21.10.2022