Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken eller takbeloppet för läkemedelskostnader är det maximala belopp som du betalar för dina läkemedel under ett kalenderår (1 januari–31 december). Läkemedlen ska omfattas av ersättningssystemet. År 2024 är årssjälvrisken 626,94 euro.

När du har betalat det här beloppet har du rätt till tilläggsersättning. Tilläggsersättningen innebär att du under resten av året endast betalar en självrisk på 2,50 euro för varje läkemedel.

Om det läkemedel som har ordinerats dig är dyrare än referenspriset och du motsätter dig att läkemedlet byts ut, betalar du utöver självrisken den andel som överstiger referenspriset.

Då du köper läkemedel får apoteket genast information av FPA om huruvida du har betalat hela din årssjälvrisk. Efter att du har betalat hela initialsjälvrisken får du i regel genast ersättning för dina läkemedel på apoteket.

Så här ansöker du om läkemedelsersättning.

Inräknande i årssjälvrisken

När du köper läkemedel som hör till ersättningssystemet räknas deras kostnader in i årssjälvrisken. I årssjälvrisken inräknas den initialsjälvrisk som du har betalat samt de andelar som du har betalat efter att läkemedelsersättningen har dragits av från läkemedlets pris.

I årssjälvrisken beaktas däremot inte den eventuella andel av läkemedlets pris som är högre än referenspriset.

I årssjälvrisken beaktas också kostnader för läkemedel som

  • arbetsplatskassan har betalat
  • FPA eller kommunen har betalat som utkomststöd
  • har ersatts av en frivillig försäkring.

I årssjälvrisken beaktas däremot inte sådana läkemedel som du har fått kostnadsfritt på ett apotek (till exempel på grund av trafikskada eller olycksfall i arbetet).

Årssjälvrisken: Se var du står just nu

Logga in i MittFPA
Senast ändrad 14.2.2024