Direktersättning på apoteket | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Direktersättning på apoteket

Efter att du har betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du i regel genast ersättning för dina läkemedel på apoteket.

Apoteket får från FPA information i realtid om hur mycket du har betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk och om vilka ersättningsrättigheter du har. Apoteket drar av den ersättning som du har rätt till från läkemedlets pris och du betalar resten själv.

Apoteket får dessutom följande uppgifter från FPA:

 • huruvida du hör till en arbetsplatskassa
 • huruvida FPA har beviljat dig en betalningsförbindelse för läkemedelskostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Apoteket behöver tillstånd för att få uppgifter från FPA

Apoteket behöver ett tillstånd av dig för att få de uppgifter från FPA som behövs för att betala direktersättning.

Du ger tillståndet till apoteket genom att visa upp

 • FPA-kortet
 • en patientanvisning på papper som du har fått av läkaren i samband med ett elektroniskt recept
 • ett europeiskt sjukvårdskort med grön bakgrund
 • ett ”Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland”, beviljat av FPA.

Du kan också ge tillståndet muntligen. Bered dig på att styrka din identitet.

Du kan förbjuda apoteket att kontrollera de uppgifter som behövs för att betala direktersättning. Då måste du själv ansöka om läkemedelsersättningen hos FPA i efterhand. Så här ansöker du om läkemedelsersättning.

Ring FPA:s telefontjänst om du vill förbjuda FPA att förmedla uppgifter till apoteket.

Om du till exempel förbjuder FPA att förmedla en uppgift om rätt till specialersättning, får du endast grundersättning på apoteket och kan ansöka om specialersättning hos FPA i efterhand.

Att sköta en annan persons ärenden

Om någon annan besöker apoteket för din räkning och du vill ha läkemedlen med direktersättning ska du ge personen något av följande:

 • FPA-kortet
 • en patientanvisning på papper som du har fått av en läkare i samband med ett elektroniskt recept
 • ett europeiskt sjukvårdskort med grön bakgrund
 • ett ”Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland”, beviljat av FPA
 • ett fritt formulerat skriftligt tillstånd till apoteket att kontrollera dina uppgifter hos FPA.

Ett annat alternativ är att du i Suomi.fi-tjänsten ger fullmakt till en annan person att uträtta ärenden för dig. När du har gjort upp en elektronisk fullmakt kan apoteket lämna ut läkemedlet med direktersättning.

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024

Vad tycker du om sidan?