Specialersättning och övriga ersättningsrättigheter för läkemedel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Specialersättning och övriga ersättningsrättigheter för läkemedel

Rätt till specialersättning eller begränsad ersättning för ett läkemedel eller rätt till ersättning för ett kliniskt näringspreparat ska sökas hos FPA med ett läkarutlåtande B. Någon separat ansökan behövs inte.

Vem kan beviljas rätt till ersättning?

Rätt till specialersättning för läkemedel och ersättning för kliniska näringspreparat har man vid vissa sjukdomar.

För vissa läkemedel har rätten till ersättning begränsats till vissa indikationer. 

Så här ansöker du om rätt till ersättning

  1. Antingen skickar läkaren utlåtandet till FPA eller så lämnar du in det själv, enligt hur ni kommer överens.  Om du lämnar in utlåtandet till FPA själv ska du göra det så snart som möjligt. Du kan skicka ansökan i MittFPA eller per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Någon ansökningsblankett behövs inte. Om du är medlem i en arbetsplatskassa ska du lämna in utlåtandet till arbetsplatskassan.
  2. Du kan kontrollera i MittFPA om FPA har fått utlåtandet och om du har beviljats rätt till ersättning. Du får beslutet också per post.

Ett nytt FPA-kort

Om du har beviljats rätt till ersättning får du senare ett nytt FPA-kort försett med numret för ersättningsrätten. I FPA:s söktjänst för läkemedel kan du kontrollera vid vilka sjukdomar eller läkemedel ersättningsnumret gäller. 

När ersättningsnumret börjar med siffran

  • 1 är det fråga om rätt till högre specialersättning (100 %)
  • 2 är det fråga om rätt till lägre specialersättning (65 %)
  • 3 är det fråga om rätt till begränsad grundersättning (40 %)
  • 5 är det fråga om rätt till ersättning för kliniska näringspreparat (65 %)
  • 6 är det fråga om rätt till ersättning för kliniska näringspreparat (40 %).

Rätten till ersättning gäller antingen för en viss tid eller permanent. Du kan kontrollera om rätten till ersättning är i kraft på baksidan av ditt FPA-kort, i det beslut som har skickats till dig eller i MittFPA.

Exempel på anteckningar på FPA-kortet

  • YE 103 betyder att den högre specialersättningsrätten 103 (diabetes, insulinbehandling) gäller utan tidsbegränsning.
  • AE 205/08.24 betyder att den lägre specialersättningsrätten 205 (kronisk hypertoni) gäller till och med 31.8.2024.

FPA meddelar inte separat om att rätten till ersättning för viss tid upphör. Du kan vid behov med ett nytt B-utlåtande ansöka om att rätten till ersättning ska förlängas.

Ersättning på apoteket

Apoteket kontrollerar din rätt till ersättning elektroniskt med FPA. När du har beviljats rätt till ersättning och du har betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du den ersättning som du har rätt till direkt på apoteket. Du får ersättningen även om du ännu inte har fått ditt nya FPA-kort.

Startdatum för ersättningsrätten

När FPA beviljar dig rätt till ersättning antecknas som startdatum i allmänhet den dag då ditt B-utlåtande har anlänt till FPA.

Exempel

Om ditt B-utlåtande kommer fram till FPA 25.10 och FPA fattar beslut om din rätt till ersättning 15.11, antecknas 25.10 som startdatum för din ersättningsrätt.

Retroaktiv specialersättning

Du får i regel ersättning för de läkemedel som du har köpt den dag då ersättningsrätten börjar eller därefter.

På vissa villkor kan du få ersättning också för läkemedel som du har köpt före startdatumet för ersättningsrätten. Då betalas specialersättning för ett läkemedel eller ersättning för ett kliniskt näringspreparat högst för den mängd preparat som behövs för 3 månader och som har köpts efter att den sjukdom som berättigar till ersättning har konstaterats.

Om du har köpt ett specialersättningsgillt läkemedel eller ett kliniskt näringspreparat innan FPA har beviljat dig rätt till ersättning, kan du i efterskott ansöka om ersättning för köpet hos FPA.

Sök ersättning inom 6 månader från inköpsdagen.

FPA kan också kontakta dig eller betala ersättning på eget initiativ om det då B-utlåtandet behandlas konstateras att du kan få specialersättning för ett tidigare läkemedelsinköp.

Retroaktiv grundersättning

Du får i regel ersättning för de läkemedel som du har köpt den dag då ersättningsrätten börjar eller därefter. På vissa villkor kan du få ersättning också för läkemedel som du har köpt före ersättningsrättens startdatum.

Om du har köpt ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel innan FPA har beviljat dig rätt till ersättning, kan du i efterskott ansöka om ersättning för köpet hos FPA.

Sök ersättning inom 6 månader från inköpsdagen.

Läs mer

Senast ändrad 14.2.2024