Läkemedelsersättningens storlek | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsersättningens storlek

Du kan i allmänhet få ersättning för ett läkemedel som du har blivit ordinerad på recept för behandling av sjukdom och som ingår i ersättningssystemet för läkemedel.

Du får ersättningen efter att du har betalat en årlig initialsjälvrisk på 50 euro för dina läkemedel.

Ersättningsklasser

Läkemedelsersättningen är indelad i tre ersättningsklasser.

  • Grundersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.
  • Den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.
  • Den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. 
    • Du betalar ändå en självrisk på 4,50 euro för läkemedlet vid varje köp.

Pris och ersättningsstatus

Se pris och ersättningsstatus för ditt läkemedel.

Söktjänsten för läkemedel

Du får ersättningen genast på apoteket, där den dras av från läkemedlets pris.

Om ditt läkemedel ingår i referensprissystemet betalas ersättningen enligt referenspriset för läkemedlet. Om läkemedlet är dyrare än referenspriset får du inte ersättning för den andel som överstiger referenspriset.

Bassalvor och kliniska näringspreparat hör inte till referensprissystemet. Du får alltid ersättning för dem enligt fullt pris.

Du får också ersättning för expeditionsavgiften (2,39 euro), som apoteket lägger till läkemedlets pris.

Läs mer

Senast ändrad 22.2.2024