Självrisker i samband med kostnader för läkemedel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Självrisker i samband med kostnader för läkemedel

FPA ersätter en del av kostnaderna för sådana läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat som omfattas av ersättningssystemet. Du betalar alltid själv en del av preparatets pris i form av självrisk.

Initialsjälvrisk

Du får läkemedelsersättning efter att taket för initialsjälvrisken har nåtts, det vill säga efter att du har betalat den årliga initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 euro.

Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas från början av det år då den unga fyller 19 år.

I initialsjälvrisken inräknas kostnader som du haft för receptbelagda läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat som omfattas av ersättningssystemet.

Om läkemedlet är dyrare än referenspriset räknas inte den andel som överstiger referenspriset in i initialsjälvrisken.

FPA och apoteken har uppdaterad information om hur mycket du redan har betalat av initialsjälvrisken. Genast när du har betalat hela initialsjälvrisken får du på apoteket den läkemedelsersättning som du har rätt till.

Ersättning efter att initialsjälvrisken är betald

När du har betalat din initialsjälvrisk börjar du få de läkemedelsersättningar som du har rätt till. Det finns tre ersättningsklasser:

 • Grundersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset
 • Den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. 
 • Den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. 
  • Du betalar ändå en självrisk på 4,50 euro för läkemedlet vid varje köp.

Du köper 3 olika läkemedel samtidigt och

 • det första är grundersättningsgillt och kostar 25 euro.
 • det andra ger rätt till lägre specialersättning och kostar 20 euro.
 • det tredje ger rätt till högre specialersättning och kostar 105 euro.

Du betalar initialsjälvrisken på följande sätt:

 1. 25 euro för det läkemedel som ger rätt till grundersättning.
 2. 20 euro för det läkemedel som ger rätt till lägre specialersättning.
 3. Nu har du betalat sammanlagt 45 euro i initialsjälvrisk.
 4. 5 euro för det läkemedel som ger rätt till högre specialersättning (läkemedlet kostar 105 euro). Nu har du betalat hela initialsjälvrisken på 50 euro.
 5. Av priset på det läkemedel som hör till den högre specialersättningsklassen återstår 100 euro. Du behöver inte betala den här summan eftersom initialsjälvrisken är betald och ersättningen för läkemedlet är 100 %. Du betalar bara en läkemedelsspecifik självrisk på 4,50 euro.
 6. Du betalar sammanlagt 54,50 euro för läkemedlen (initialsjälvrisken + den läkemedelsspecifika självrisken).

Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken, det vill säga takbeloppet, betyder det maximala belopp som du själv betalar under ett kalenderår för sådana läkemedel som hör till ersättningssystemet.

Avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Om du har rätt till en högre specialersättning eller om du har betalat din årssjälvrisk, betalar du i stället för en läkemedelsspecifik självrisk på 4,50 euro i vissa situationer en avvikande läkemedelsspecifik självrisk.

Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken gäller i situationer där du inte kan köpa läkemedel för 3 månader på en gång.

Läs mer om hur ofta du kan köpa ett läkemedel.

Du betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk när du köper

 • ett dyrt läkemedel (på marknaden finns en förpackningsstorlek som kostar mer än 1 000 euro)
 • läkemedel som apoteket levererar i färdiga engångsdoser
 • klozapin, peritonealdialysvätskor eller medicinskt syre
 • läkemedel som på grund av hållbarheten expedieras i flera omgångar
 • läkemedel som enligt läkarens ordination ska expedieras i flera omgångar.

Du ska betala den avvikande läkemedelsspecifika självrisken för varje påbörjad vecka för vilken du köper läkemedlet.

 • Om du får högre specialersättning för läkemedlet, betalar du en självrisk på 0,38 euro per vecka. Om du har betalat hela årssjälvrisken, betalar du en självrisk på 0,21 euro per vecka.

Läs mer

Senast ändrad 8.2.2024

Vad tycker du om sidan?