Så här ansöker du om förmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om en förmån från FPA

I allmänhet ska du själv ansöka om förmåner från FPA. Endast sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om en förmån:

  • läs mer på webbsidorna om förmånen i fråga
  • kontrollera med hjälp av räknaren om du har möjlighet att få förmånen
  • ta reda på vilka ytterligare uppgifter eller handlingar som behövs som bilagor till ansökan
  • kontakta vid behov vår kundservice.

Ansökan

Det finns olika ansökningsblanketter för de olika förmånerna. Nästan alla FPA-förmåner kan i fortsättningen sökas i MittFPA. Om det inte finns någon elektronisk ansökan för förmånen i fråga ska man använda en blankett för att ansöka om den. Du hittar närmare anvisningar för ansökan på respektive förmåns sidor.

Fyll i ansökan så bra du kan och bifoga de bilagor som behövs. När handläggaren har de uppgifter och handlingar som behövs för att fatta ett beslut går handläggningen av din ansökan smidigt.

Om du inte kan göra en skriftlig ansökan kan ansökan göras per telefon eller på något av våra serviceställen. Du kan också ge någon annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden. Läs mer om att sköta ärenden med fullmakt.

Senast ändrad 13.6.2024