Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat osasairauspäivärahaan | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Ilmoita muutoksista

Osa-aikatyösopimusta voidaan muuttaa kesken osa-aikatyöskentelyn, jos työntekijä ja työnantaja niin sopivat. Jos osa-aikainenkaan työskentely ei onnistu sairautesi johdosta, sinulla on tällöin oikeus sairauspäivärahaan. Ota myös yhteyttä työterveyshuoltoosi kuntoutusmahdollisuuksien selvittämistä varten.

Ilmoita Kelaan, jos

  • osa-aikatyö keskeytyy kokonaan ennen osa-aikatyösopimuksen päättymistä
  • osa-aikatyösopimus päättyy tilapäisen keskeytyksen ajaksi
  • osa-aikatyösopimus muutoin muuttuu tai keskeytyy (esim. muutos työajassa, työn vähentämisen tavassa tai sopimuksen kestossa, oma tai lapsen sairastuminen, vuosiloma, työsuhteen päättyminen)
    • näissä tilanteissa sinulla voi olla mahdollisuus saada sairauspäivärahaa, jos olet edelleen työkyvytön

  • saat korvausta ulkomailta päivärahakaudella
  • YEL/MYEL-työtulo muuttuu ja se koskee päivärahakautta tai sitä välittömästi edeltävää aikaa ja YEL/MYEL-työtulo on vaikuttanut päivärahaan
  • aloitat muun kuin Kelan järjestämän kuntoutuksen

Usein kysyttyä:

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021