Kuka voi saada osasairauspäivärahaa? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuka voi saada osasairauspäivärahaa?

Voit saada osasairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias ja olet ollut työkyvyttömyyden alkaessa työssä tai päätoiminen yrittäjä.

Työntekijä

Jotta voit saada osasairauspäivärahaa, sinun tulee olla kokoaikatyössä. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan yleensä ansiotyötä, jossa työntekijän säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Työaika voi olla tätäkin vähäisempi, jos työaika vastaa kyseisen alan kokoaikaisen työntekijän työaikaa.

Sovi työnantajasi kanssa työajan vähentämisestä 40–60 prosenttiin aiemmasta työajastasi. Sovi myös osa-aikatyön ajalta maksettavasta palkasta. Osa-aikaiset työtehtäväsi voivat olla samoja tai jäljellä olevan työkykysi mukaisiksi räätälöityjä. Työajan vähentäminen voi olla päivittäistä tai viikoittaista, ja sen pitää perustua hoitavan lääkärin suositukseen.

Jos sinulla on kokoaikatyön lisäksi sivutyö, oikeus osasairauspäivärahaan voi syntyä, vaikka jatkaisit muuttamatta työaikaa sivutyössäsi. Osasairauspäiväraha määräytyy näissä tilanteissa työkohtaisen vuositulon perusteella, jolloin huomioidaan vain palkka tai YEL/MYEL-työtulo siitä kokoaikatyöstä, johon olet tullut työkyvyttömäksi.

Työterveyslääkärisi tai muu työolosuhteesi tunteva lääkäri laatii osasairauspäivärahaa varten joko A-lääkärintodistuksen tai B-lääkärinlausunnon. A-todistuksella voit saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Sen jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto. Lääkäri arvioi työkykyäsi ja edellytyksiäsi palata osa-aikatyöhön. Osa-aikatyö ei saa vaarantaa terveyttäsi ja toipumistasi. 

Useampi osa-aikainen työ

Jos työskentelet samanaikaisesti kahdessa tai useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa, työaikasi tulee olla yhteensä vähintään 30 tuntia viikossa.

Sovi työnantajiesi kanssa työajan vähentämisestä ja osa-aikatyön ajalta maksettavasta palkasta. Voit sopia työajan vähentämisestä joko yhdessä työsuhteessa tai useammassa siten, että kokonaistyöaikasi vähenee 40–60 prosenttiin aiemmasta. 

Sinun tulee sopia osasairauspäivärahajärjestelyistä kaikkien työnantajiesi kanssa riippumatta siitä, miten työaikaa vähennetään. Kelassa tulee olla tieto siitä, mistä työstä tai töistä työaikaa vähennetään, ja mikä on työaika kaikissa töissä yhteensä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon, jossa on arvioitu työkykyäsi kaikkiin töihisi. Tilanne voi edellyttää useampaa lausuntoa. 

Lyhennetty työaika

Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit lyhentänyt työaikaasi jo ennen kuin työkyvyttömyytesi alkoi. Työaikaa on mahdollista lyhentää tilapäisesti esimerkiksi osittaisen hoitovapaan tai terveydellisten syiden takia.

Voit saada osasairauspäivärahaa, jos olet ennen työkyvyttömyytesi alkamista lyhentänyt työaikaasi niin, että työskentelet viikossa 30 tuntia tai enemmän.

Jos lyhennetty työaikasi on alle 30 tuntia viikossa, voit saada osasairauspäivärahaa, jos alkuperäinen työaikasi oli

  • vähintään 30 tuntia viikossa
  • vähintään sama kuin kyseisen alan kokoaikatyössä. 

Työajan vähentäminen on mahdollista tehdä joko tilapäisesti lyhennetystä kokoaikaisen työn edellytykset täyttävästä (vähintään 30 tuntia viikossa) työajasta tai tätä edeltäneestä kokoaikaisen työn työajasta.

Yrittäjä

Osasairauspäiväraha voidaan myöntää YEL- tai MYEL-vakuutetulle päätoimiselle yrittäjälle.

Työterveyslääkäri tai muu työolosuhteet tunteva lääkäri arvioi työkykysi ja mahdollisuutesi työskennellä osa-aikaisesti niin, että terveytesi ja toipumisesi ei vaarannu. Suunnittele yhdessä lääkärin kanssa, mitkä työt jäävät tekemättä ja mitä pystyt tekemään niin, että työskentelysi vähenee 40–60 prosenttiin aiemmasta. 

Esitä suunnitelma työskentelyn vähentämisestä esimerkiksi hakemuslomakkeella. Osa-aikatyöjärjestely täytyy suunnitella yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivän ajalle.

Jos sinulla on päätoimisen yrittäjätoiminnan lisäksi sivutyö, sinun pitää vähentää yrittäjätoimintaa edellä kerrotulla tavalla. Voit kuitenkin jatkaa sivutyötäsi.

Sivu päivitetty 22.4.2021