Så här ansöker du om rätt till vård | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om rätt till vård

Du kan be FPA utreda om du har rätt till sjukvård när

 • du flyttar till Finland
 • du arbetar i Finland men bor i ett annat land.
 1. Foga nödvändiga bilagor till ansökan.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, Centret för internationella ärenden, PB 78, 000381 Helsingfors.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.
 • Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner har inte ännu fastställts, ska du anmäla din flyttning till Finland på nätet. Du kan också fylla i och lämna in blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf).

 • Om du inte har blivit beviljad en förmån som du ansökt om och dina förhållanden förändras, kan du ansöka om förmånen på nytt. Förändrade förhållanden kan vara till exempel ökat antal arbetstimmar eller högre lön som gör att minimivillkoren för beviljande av förmånen uppfylls. Då ska du också anmäla din flyttning till Finland i MittFPA eller bifoga anmälan Flyttning till Finland Y 77r (pdf) till ansökan.

 • Pensionstagare: Om du inte får pension från Finland utan från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz ska du bifoga intyg S1 eller E 121 till ansökan. Begär intyget av sjukförsäkringsinstitutionen i det land som betalar pensionen. Om du får pension från ett annat nordiskt land, Storbritannien eller Nordirland behövs intyget inte.

 • Arbetstagare utsända till Finland: Bifoga till ansökan ett intyg över rätt till vård (S1) som beviljats av det utsändande landet. Något intyg över rätt till vård behövs dock inte om det utsändande landet är ett annat nordiskt land, Storbritannien eller Nordirland. 

 • Om din rätt till sjukvård grundar sig på arbete i Finland kan FPA kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren anmält om anställningsförhållandet ur inkomstregistret. I inkomstregistret finns inte uppgifter om anställningar som upphört före år 2019. Om du vill att FPA i efterhand utreder din rätt till vård för den tid du arbetat i Finland ska du lämna in arbetsavtalet till FPA om din anställning upphört före 1.1.2019.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021