Undersökningar som förordnats av FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förordnande om undersökning i samband med förmånsärenden

FPA kan hänvisa en kund till ytterligare undersökningar om ett förmånsärende inte kan avgöras utifrån de läkarutlåtanden som kunden lämnat in eller utifrån andra medicinska utredningar. Undersökningar för bedömning av funktionsförmågan görs när de är nödvändiga för att man ska kunna utreda en sökandes rätt till sjukdagpenning eller till sjukpension från FPA.

FPA använder sig av följande tilläggsundersökningar:

  • Multidisciplinär undersökning för bedömning av funktionsförmågan, fokus på mental hälsa
  • Multidisciplinär undersökning för bedömning av funktionsförmågan, fokus på rörelseorganen.

Material till serviceproducenter

Senast ändrad 11.10.2022