Kontaktinformation för hälsovårdspersonal | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kontaktinformation för läkare och hälsovårdspersonal

På den här sidan finns kontaktinformation för läkare och hälsovårdspersonal.
FPA ger råd till alla samarbetspartner per telefon, via skyddad e-post eller via chatt.

Läkarlinjen

FPA:s sakkunnigläkare svarar på läkarnas frågor måndag–fredag kl. 12–15 på numret 020 371 015. 

På läkarlinjen ges allmän rådgivning t.ex. om 

  • förmåner som betalas på grund av sjukdom  
  • krävande medicinsk rehabilitering
  • ersättning för läkemedel
  • hur man ska skriva läkarutlåtanden.

På läkarlinjen kan man inte få personliga uppgifter om en kund eller kontrollera till exempel hur handläggningen av en ansökan framskrider. Om du behöver uppgifter om en enskild kund, ska du ringa myndighetslinjen.

På läkarlinjen besvaras inte heller frågor som gäller ersättningar för företagshälsovård. Se kontaktinformationen för företagshälsovården på sidorna för arbetsgivare.

Internationella situationer

Yrkesutbildade personer inom den offentliga hälso- och sjukvården får svar på frågor som gäller internationella situationer på numret 020 635 1808. Numret betjänar måndag–fredag kl. 9–15. 

Frågorna som besvaras kan gälla

  • statliga ersättningar
  • rätten till vård
  • planerad vård utomlands och processen för förhandstillstånd
  • ambulansflygning vid transport av patienter mellan sjukhus i de nordiska länderna
  • fakturering av sjukvårdskostnader mellan länder.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?