Apoteksmeddelande 11-2022: Otamäen sairauskassa upphör att vara verksam som en arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Otamäen sairauskassa upphör att vara verksam som en arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen  

Publicerad 10.11.2022

Apoteksmeddelande 11/2022

Otamäen sairauskassa (06102) upphör att vara verksam som arbetsplatskassa enligt 16 kapitlet i sjukförsäkringslagen 31.12.2022. Kassan betalar därefter inte längre ut ersättningar enligt sjukförsäkringslagen. Kassan blir från 1.1.2023 en så kallad kompletteringskassa som endast beviljar sina medlemmar tilläggsförmåner enligt sina regler.

Ansvaret för de personer som hör till kassan överförs på FPA 1.1.2023, och personerna får nya FPA-kort utan kassans nummer. Apoteken får uppdaterade uppgifter om de direktersättningar som betalas till kunderna i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Försäkringskassan behandlar inte längre apoteksredovisningar för december. Inköp som gjorts i december och som har fått numret för Otamäen vakuutuskassa överförs automatiskt till den redovisning för december som FPA betalar till apoteken.


Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 24.11.2022