Apoteksmeddelande 1-2023: Nuottasaaren sairauskassa upphör att vara verksam som en arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Nuottasaaren sairauskassa upphör att vara verksam som en arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen 

Publicerad 18.1.2023

Apoteksmeddelande 1/2023

Nuottasaaren sairauskassa (04701) upphör att vara verksam som arbetsplatskassa enligt 16 kapitlet i sjukförsäkringslagen 28.2.2023. Kassan betalar därefter inte längre ut ersättningar enligt sjukförsäkringslagen. Kassan blir från 1.3.2023 en så kallad kompletteringskassa som endast beviljar sina medlemmar tilläggsförmåner enligt sina regler.

Ansvaret för de personer som hör till kassan överförs på FPA 1.3.2023, och personerna får nya FPA-kort utan kassans nummer. Apoteken får uppdaterade uppgifter om de direktersättningar som betalas till kunderna i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Sjukkassan behandlar inte längre apoteksredovisningar för februari. Inköp som gjorts i februari och som har fått numret för Nuottasaaren sairauskassa överförs automatiskt till den redovisning för februari som FPA betalar till apoteken.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 30.1.2023