Apoteksmeddelande 2-2023: Läkemedelsbyteskoden 'Förmånligast för kunden' (H) får inte längre användas av apoteken | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsbyteskoden 'Förmånligast för kunden' (H) får inte längre användas av apoteken

Publicerad 22.3.2023

Apoteksmeddelande 2/2023

Koden tas bort från apotekssystemen under våren i samband med programuppdateringarna. Även om koden visas när recept expedieras får den inte längre användas.

Vid den tillsyn som görs av FPA har det konstaterats att apoteken använder substitutionskoden ”H” på ett helt felaktigt sätt. FPA har också tagit emot respons om detta av kunderna. 

Substitutionskoden ”H”, det vill säga ’Förmånligast för kunden, när man beaktar preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter’ har använts i strid med anvisningarna till exempel när vanliga grundersättningsgilla eller specialersättningsgilla preparat som är dyrare än referenspriset har lämnats ut. Trots information har den felaktiga användningen av koden fortsatt på apoteken. 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 27.3.2023