Apoteksmeddelande 1-2024: Sunilan Vakuutuskassa upphör att vara verksam som en arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sunilan Vakuutuskassa upphör att vara verksam som en arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen

Publicerad 23.1.2024

Apoteksmeddelande 1/2024

Sunilan Vakuutuskassa (44305) upphör att vara verksam som arbetsplatskassa enligt 16 kapitlet i sjukförsäkringslagen 29.2.2024. Kassan betalar därefter inte längre ut ersättningar enligt sjukförsäkringslagen. Kassan blir från 1.3.2024 en så kallad kompletteringskassa som endast beviljar sina medlemmar tilläggsförmåner enligt sina regler.

Ansvaret för de personer som hör till kassan överförs på FPA 1.3.2024, och personerna får nya FPA-kort utan kassans nummer. Apoteken får uppdaterade uppgifter om de di-rektersättningar som betalas till kunderna i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Sunilan Vakuutuskassa behandlar inte längre apoteksredovisningar för februari. Inköp som gjorts i februari och som har fått numret för Sunilan Vakuutuskassa överförs vid FPA automatiskt till den redovisning för februari som FPA betalar till apoteken.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 25.1.2024