Grundersättning för läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Grundersättning

Grundersättningen är 40 % av preparatets pris eller av referenspriset. Du kan kontrollera om ett preparat är ersättningsgillt i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Begränsad grundersättning

Läkemedelsprisnämnden kan begränsa rätten till grundersättning för ett läkemedel till att gälla noggrant definierade indikationer, det vill säga bara en viss patientgrupp. När rätten till grundersättning för ett läkemedel har begränsats berättigar läkemedlet till grundersättning på basis av ett ersättningsnummer eller en anteckning på receptet.

Grundersättning utifrån ersättningsnummer

Du kan kontrollera de begränsat grundersättningsgilla läkemedlen och läkemedelspreparaten på basis av ersättningsklass eller ersättningsnummer i FPA:s söktjänst för läkemedel. Ersättningsnumren för de begränsat grundersättningsgilla läkemedelspreparaten (läkemedelssubstanserna) börjar med siffran 3. Via länkarna i söktjänsten kan du vid behov kontrollera villkoren för beviljande av ett visst ersättningsnummer.

En del läkemedelssubstanser är både begränsat grundersättningsgilla och begränsat specialersättningsgilla utifrån samma medicinska villkor. När kundens sjukdom uppfyller villkoren beviljar FPA i regel båda ersättningsrättigheterna (begränsad grundersättning och begränsad specialersättning).

Grundersättning utifrån receptanteckning

En del begränsat grundersättningsgilla läkemedel kräver en särskild anteckning som förskrivaren gjort på receptet, så att kunden kan få grundersättning. Förskrivaren av läkemedlet gör anteckningen på receptet i punkten Särskild utredning.

Apoteken ska särskilt ge akt på att anteckningen på receptet är korrekt. Ett läkemedelspreparat kan lämnas ut med ersättning endast om anteckningen på receptet motsvarar de krav som ställts.

Kontrollera de receptanteckningar som berättigar till specialersättning samt de läkemedel som kan ersättas på basis av receptanteckning.

I oklara fall kan du

  • hänvisa kunden till FPA att söka ersättning
  • kontrollera med läkemedelsförskrivaren att receptanteckningen är korrekt och be att förskrivaren gör de behövliga korrigeringarna i det elektroniska receptet. Du kan också komma överens med läkemedelsförskrivaren om att du rättar uppgifterna i det elektroniska receptet i enlighet med den anvisning som han eller hon ger.
Senast ändrad 3.5.2021

Vad tycker du om sidan?