Om du insjuknar i Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du insjuknar i Finland

Om din hemkommun är i Finland får du all nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du betalar samma klientavgift för vården som de som är bosatta i kommunen. Även om du inte har hemkommun i Finland kan du ha rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland till priset av en klientavgift.

Ersättningar för vård som getts i Finland

FPA ersätter inte vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Ersättning betalas för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård.

Om du är sjukförsäkrad i Finland får du direktersättning när du visar upp FPA-kortet för serviceproducenten. Om serviceproducenten inte har ett avtal om direktersättning med FPA eller om du av någon annan orsak betalar kostnaderna själv, kan du söka ersättning i efterhand hos FPA.

Du kan också få ersättning från FPA om du är sjukförsäkrad i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien, Nordirland eller i Australien. Ersättning betalas för kostnaderna för medicinskt nödvändig sjukvård. Med detta avses vård som inte kan vänta tills du kommit tillbaka hem. Du får också ersättning för kostnaderna för vård i samband med kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning. Du kan få direktersättning endast för kostnaderna för prehospital akutsjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort. För övriga kostnader kan du söka ersättning i efterhand hos FPA.

Så här söker du ersättning för sjukvårdskostnader

Sök ersättning hos FPA

Kom ihåg att söka ersättning inom 6 månader från det att du betalade kostnaderna. Du kan lämna in blanketten till FPA eller skicka den per post till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Ersättning för resekostnaderna kan sökas också i MittFPA om du har finska nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Utöver ansökan ska du lämna in en kopia av det europeiska sjukvårdskort som ditt hemland beviljat. Om du bor i ett annat nordiskt land och du är sjukförsäkrad där, kan du lämna in en kopia av det europeiska sjukvårdskortet, passet eller någon annan identitetshandling. Om du bor i Storbritannien eller i Nordirland och är sjukförsäkrad där, kan du lämna in en kopia av det europeiska sjukvårdskortet, ”Citizens Rights” -kortet eller GHIC-kortet. Om du är bosatt och sjukförsäkrad i Australien, kan du lämna in en kopia av passet.

Anmäl din flyttning till Finland i MittFPA om

  • du för första gången ansöker om förmåner efter flyttningen till Finland och din rätt till förmåner från FPA ännu inte har utretts.
  • du inte har beviljats en förmån och dina omständigheter förändras kan du ansöka om förmånen på nytt. Förändrade omständigheter kan vara till exempel flera arbetstimmar eller högre lön i och med vilket minimivillkoren uppfylls.

Du kan också fylla i och lämna in blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf).

Om du får en förmån från FPA och du flyttar utomlands, läs då mer om betalning av förmåner till utlandet.

Information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland

På webbplatsen Vårdenhetsval.fi finns information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Informationen är avsedd som hjälp för dig när du reser i Finland och behöver vård vid akut insjuknande. Du har också nytta av informationen om du vill resa till Finland för planerad vård.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021