Så här ansöker du om studielånsavdrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om studielånsavdrag

Om du har avlagt en högskoleexamen i Finland behöver du i allmänhet inte ansöka separat om studielånsavdrag. När du avlagt din högskoleexamen sänder FPA ett beslut om studielånsavdrag till dig före slutet av följande termin.

Exempel

Om du har avlagt en högskoleexamen som berättigar till studielånsavdrag i maj 2021 får du senast i december 2021 ett beslut eller ett beslutsförslag om avdrag.

Om du inte haft studielån under dina högskolestudier sänder FPA inte något beslut till dig. Det är ändå möjligt att du förbrukat din rätt att få studielånsavdrag. Kontrollera dina uppgifter i MittFPA.

Högskoleexamen utomlands

Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det. Det finns ingen bakre gräns för när du ska meddela om examen.

 1. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja Studiestöd.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.
 2. Du får ett skriftligt beslut per post när FPA fått uppgifter från banken om beloppet på ditt studielån. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post. Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

När ska jag ansöka om studielånsavdrag?

Du ska ansöka om studielånsavdrag om

 • du har omfattats av Ålands landskapsregerings studiestödssystem
 • du har omfattats av studiestödssystemet i något EU- eller EES-land, du är skattskyldig i Finland och du betalar av på studielån som motsvarar finska studielån, eller
 • du anser att du avlagt en högskoleexamen som ger dig rätt till studielånsavdrag, du har studielån och du inte har fått något beslut om studielånsavdrag inom slutet på den termin som följer på den termin då du avlade examen.
 1. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
  • Välj Studier och Andra studieförmåner - gör ansökan.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   Du kan också skicka din ansökan per post:
    
  • Underteckna ansökan och skicka den med bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 2. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Om du får ett nekande beslutsförslag

Du får ett nekande beslutsförslag om studietiden varit för lång eller om lånebeloppet är för litet. Om du får ett nekande beslutsförslag kan du inom en viss tid be att ditt ärende behandlas på nytt och till exempel utreda orsakerna till att dina studier fördröjts. När din begäran om ny behandling behandlats får du ett nytt beslut om din rätt till studielånsavdrag. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet  till besvärsnämnden för studiestöd.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?