Työterveyshuollon korvausten hakeminen

Työnantaja hakee Kelasta korvausta työterveyshuollon kustannuksista 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hakemuksessa esitetyt kustannukset on pystyttävä toteamaan työnantajan kirjanpidosta.

Työterveyshuollon korvausten hakemisesta info

Kela järjesti työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttämisestä ja täydentämisestä infon.

Katso tallenne ja esitysmateriaali
 • Työnantaja tekee yhden hakemuksen, vaikka palveluja olisi ostettu eri toimipaikoille usealta eri palveluntuottajalta tai palveluntuottaja olisi vaihtunut kesken tilikauden.
 • Yhdessä hakemuksessa saa olla vain yhden työnantajan kustannuksia. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat erillisiä työnantajia, joille tehdään omat hakemuksensa.
 • Työpaikalla korvaushakemuksen käsittely on osa työpaikan yhteistyötä eli yhteistoimintaa. Työnantajan on varattava työsuojelutoimikunnalle, työsuojeluvaltuutetulle tai vastaavalle työpaikan yhteistoimintataholle mahdollisuus antaa lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta. Lausunto on vapaamuotoinen. Korvaushakemuksessa on ilmoitettava, milloin lausunto on annettu.
 • Jos hakemus sisältää pelkästään yleis- tai perusmaksuja, ei työterveyshuollon korvausta voida maksaa. Korvaaminen edellyttää, että hakija on saanut työterveyshuollon tai sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon palveluja hakemusta koskevan tilikauden tai kalenterivuoden aikana. Palveluista on pitänyt aiheutua myös työterveyshuollon ammattihenkilöiden tai asiantuntijoiden käynti- tai aikaperusteisia maksuja, palkkioita tai tutkimuskustannuksia. Lue lisää yleis- tai perusmaksuihin sisällytettävistä kustannuksista (Yhteistyökumppanit-osio).

Työnantajana toimiva yksityishenkilö tai kotitalous hakee korvausta palkkaamansa henkilön työterveyshuollon kustannuksista jälkikäteen kalenterivuosittain. Edellistä kalenterivuotta koskeva hakemus pitää jättää Kelaan viimeistään 30.6. Yksityishenkilö hakee työterveyshuollon korvaukset paperilomakkeella ja merkitsee työnantajatunnuksen tilalle henkilötunnuksensa.

Toimi näin

 1. Hae työnantajalle korvausta työterveyshuollon kustannuksista
 2. Tarkista ja täydennä työterveyshuollon esitäyttämä korvaushakemus.
 3. Hakemukseen ei tarvita liitteitä. Kela pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä, kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työsuojelutoimikunnan lausunnon, raportin työpaikkaselvityksestä tai muun lisäselvityksen.
 4. Hyväksy ja lähetä verkkohakemus Lähetä-painikkeella. Jos täytät PDF-hakemuksen, tulosta, allekirjoita ja postita se Kelaan.

Tarkista ja varmista nämä

Jos käytät hakemuksen pohjana esitäytettyä hakemusta, jossa on jo työnantajakohtaiset työterveyshuollon kustannus- ja toimintatiedot, varmista, että jokaiseen kohtaan on vastattu ja täydennä puuttuvat tiedot. Tarkista huolellisesti, että mm. seuraavat tiedot ovat oikein:

 • tilikausi - varmista myös, että korvaushakemukseen on merkitty työterveyshuollon toimintatiedot ja kustannukset oikean tilikauden mukaiselta ajalta
 • työterveyshuollon toimintatiedot ja kustannukset oikean tilikauden mukaiselta ajalta
 • maksuosoite (tilinumero ja viitenumero tai viestitieto)
 • työntekijöiden lukumäärä (TyEL -vakuutetut)
 • yrittäjien lukumäärä (YEL- ja MYEL-vakuutetut)
  • Tämä kohta koskee vain työnantajan asemassa olevaa yrittäjää, joka hakee korvausta työntekijöiden kustannusten yhteydessä.
 • tiedot työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä
  • palveluntuottajan toimiluvan tarkistaminen
  • omalla työterveysasemalla järjestetyt palvelut
 • tieto työterveyshuollon maksuttomuudesta
 • muualta haetut korvaukset
 • altisteet ja kuormitustekijät (työterveyshuollon toimintasuunnitelma)
 • lausunto korvaushakemuksesta
 • työnantajan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Kun hakemus on tehty huolella, Kelan ei tarvitse erikseen pyytää täydentämään sitä ja käsittely nopeutuu. Ilman riittäviä tietoja Kela ei pysty ratkaisemaan hakemusta.

Verkkopalvelu kysyy vain tarpeelliset tiedot. Korvaushakemuksen voi täyttää kokonaan itse tai hyödyntää palveluntuottajan sähköisesti lähettämiä esitietoja. Kysy työterveyshuollon palveluntuottajalta mahdollisuutta saada esitiedot sähköisesti.

Käsittelyaika

Korvaushakemusten käsittelyajat vaihtelevat paljon. Suurin osa hakemuksista saapuu Kelaan touko-kesäkuussa, joten hakemusten käsittelyssä voi olla ruuhkaa.

Päätös

Kela lähettää työnantajalle postitse päätöksen työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta. Jos työnantaja on hakenut korvausta verkossa, päätös näkyy myös työterveyshuollon asiointipalvelussa.

Jos työnantaja on tyytymätön päätökseen, siihen voi hakea muutosta. Muutosta ei voi hakea verkossa.

Lue lisää