Utbyte av läkemedel och referensprissystemet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Utbyte av läkemedel och referensprissystemet

Om du vill kan apoteket byta ut ett läkemedel mot ett motsvarande läkemedel som är billigare.

För en del utbytbara läkemedel har man fastställt ett referenspris. Läkemedlets försäljningspris kan vara högre än referenspriset. Du kan få ersättning högst enligt referenspriset.

Utbyte av läkemedel

Det är säkert att byta ut läkemedel. De utbytbara läkemedlen innehåller samma mängd av samma verksamma läkemedelssubstans som det läkemedel som du ursprungligen har blivit ordinerad.

Apoteket är skyldigt att informera dig om det billigaste utbytbara läkemedlet. Om du vill, byter apoteket ut din medicin mot ett billigare alternativ.

Du har alltid rätt att motsätta dig utbyte.  Också läkaren kan av medicinska eller terapeutiska skäl förbjuda utbyte av ett läkemedel.

Biologiska läkemedel

Du har rätt att använda ett biologiskt läkemedel med samma namn utan avbrott i 6 månader. Då får du ersättning för hela läkemedlets pris, även om det är dyrare än referenspriset. När du har använt ett biologiskt läkemedel med samma namn utan avbrott i 6 månader kan apoteket byta till en billigare motsvarande produkt. Apoteket kan också genomföra utbyte av läkemedel när du börjar använda ett biologiskt läkemedel eller när det har gått 6 månader sedan du köpte den föregående läkemedelssatsen.

Läkemedelsutbyte får inte ske förrän den som använder det biologiska läkemedlet har fyllt 18 år.

I övrigt gäller vid utbyte av biologiska läkemedel samma principer som vid utbyte av andra läkemedel.

Söktjänsten för läkemedel

Se likvärdiga preparat och referenspriset för ditt läkemedel

Söktjänsten för läkemedel

Referensprissystemet

En del av de utbytbara läkemedlen som FPA ersätter hör till referensprissystemet. Referenspriset är det högsta pris som fastställts för ett läkemedel och enligt vilket FPA kan betala läkemedelsersättning.

Om ditt läkemedel är dyrare än referenspriset, betalar du förutom självrisken den andel som överstiger referenspriset. Den här andelen räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken för läkemedelskostnader.

Om läkaren har förbjudit byte av läkemedel, får du ersättning enligt läkemedlets fulla pris. Då inräknas också den andel som överstiger referenspriset i initialsjälvrisken och årssjälvrisken.

De läkemedel som omfattas av systemet med läkemedelsutbyte samt referenspriserna fastställs fyra gånger om året. De nya referenspriserna träder i kraft i början av januari, april, juli och oktober.

På grund av priskonkurrensen mellan läkemedelsföretagen ändras priserna på många läkemedel 2 veckor efter att referenspriserna har trätt i kraft.

Apoteken uppdaterar sin prislista den 1:a och 15:e dagen i månaden.

Läs mer