Hur bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner inverkar på det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd till arbetslösa

Om du inte har något arbete och är i åldern 17–64 år ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster innan du ansöker om grundläggande utkomststöd. Också, du ska ta reda på dina möjligheter att få arbetslöshetsförmåner, eftersom de är primära förmåner i förhållande till det grundläggande utkomststödet.

Om du hör till ett fackförbund och via förbundet till en arbetslöshetskassa, eller om du bara hör till en arbetslöshetskassa, ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos din kassa. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Om du inte anmäler dig hos AN-tjänster, kan man bli tvungen att sänka grunddelens belopp

Du behöver inte anmäla dig hos AN-tjänster i följande fall:

 • Du är löntagare eller företagare.
 • Du studerar på heltid.
 • Du är arbetsoförmögen, pensionerad, föräldraledig eller har slutat bedriva jordbruk och får avträdelsestöd, eller du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på grund av rehabilitering.
 • Du kan inte ta emot ett arbete på grund av institutionsvård eller på grund av sjukdom som konstaterats av en läkare.
 • Du kan inte ta emot ett arbete av något annat godtagbart skäl. Andra godtagbara skäl är: 
  • Du jobbar som familjevårdare minst 4 timmar per dag.
  • Du jobbar som närståendevårdare minst 4 timmar per dag.
  • Du fullgör värnplikt.
  • Du sköter ett barn under tre år hemma.

Ansök också om bostadsbidrag vid behov

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du också ta reda på dina möjligheter att få bostadsbidrag, eftersom det är en primär förmån i förhållande till det grundläggande utkomststödet.

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd även om du ännu inte har hunnit få något beslut på din ansökan om bostadsbidrag, eller ännu inte ens har lämnat in någon ansökan. Grundläggande utkomststöd kan vid behov beviljas i förskott mot en förmån som man vet att du kommer att få senare. I så fall dras det beviljade grundläggande utkomststödet av från den primära förmånen.

Exempel

Brita ansöker om grundläggande utkomststöd. På FPA upptäcker man att Brita kan ha rätt att få allmänt bostadsbidrag. FPA uppmanar Brita att ansöka om bostadsbidrag så fort som möjligt.

Britas ansökan om grundläggande utkomststöd handläggs hos FPA. Stödet beviljas för en månad. I beslutet står det ändå att utkomststödet kommer att dras av från det allmänna bostadsbidrag som eventuellt beviljas senare för samma tid.

Läs mer