Arbetslöshetsförmåner för företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Arbetslöshetsförmåner till företagare

När kan en företagare få arbetslöshetsförmåner från FPA?

Om din företagsverksamhet upphör kan du ha rätt till förmåner från FPA.

 1. Anmäl dig som arbetssökande hos AN-tjänster.
  Om din företagsverksamhet har upphört ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster (jobbmarknaden.fi).
 2. Förmån från kassan eller från FPA?
  Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos din egen arbetslöshetskassa (tyj.fi). Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA.
 3. Vilka arbetslöshetsförmåner betalar FPA ut?
  De arbetslöshetsförmåner som FPA betalar är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.
  Om du uppfyller arbetsvillkoret för företagare kan du få grunddagpenning från FPA.
  Om du inte uppfyller arbetsvillkoret för företagare kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA.
 4. Håll din jobbsökning i kraft
  Gör anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA med 4 veckors mellanrum. Arbetslöshetsförmånen betalas ut utifrån din anmälan. Läs anvisningarna. 

Om du inleder företagsverksamhet då du är arbetslös

Om du är arbetslös och inleder företagsverksamhet kan du få arbetslöshetsförmåner från FPA i 4 månader. Arbetslöshetsförmånen jämkas med de inkomster som du samtidigt får av företagsverksamheten.

Efter 4 månader bedömer AN-tjänster huruvida företagsverksamheten är din huvudsyssla eller en bisyssla.

Om AN-tjänster bedömer att företagsverksamheten är din huvudsyssla kan du inte beviljas arbetslöshetsförmåner samtidigt.

Om AN-tjänster bedömer att din företagsverksamhet är en bisyssla kan du samtidigt få jämkad arbetslöshetsförmån.

Vid behov tar vi kontakt med dig och begär en utredning om företagets inkomster och utgifter. I fortsättningen använder FPA beskattningsuppgifterna för att jämka inkomsterna av företagsverksamheten med arbetslöshetsförmånerna.

Läs mer om hur AN-tjänster bedömer om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla (jobbmarknaden.fi)

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice.

020 692 230
020 692 230
Senast ändrad 6.6.2024